FİRMA TARİHÇESİ

GTC Dış Ticaret Ltd, 1993 ‘de İstanbul’da kadın girişimci tarafından kadın ana ortaklı olarak kuruldu. 1993-2017 arasında aralıksız ABD ‘de yerleşik Sears Roebuck & Sons ile KMart Corporation ‘a Türkiye’den tekstil ve konfeksiyon ihracatı yapan şirket, 2004 ’te merkezini Adıyaman’a taşıyarak tekstil boyahanesi de kurdu. 2010 yılı itibariyle yeni sektör arayışında olan firma, 2012’de güneşe girmeye karar verdi ve 2013’te Adıyaman’da çok amaçlı, esnek ve ARGE ye uygun bir güneş panel üretim hattı oluşturdu. 2013-2016 arası tamamen yeni mezun mühendisleri işe alıp, güneş konusunda eğiterek, ARGE’ ye yönelten şirket, 3 yılda 2 Tübitak projesi tamamlayarak düşük sıcaklık katsayısı olan, iklimsel ve mekanik dayanıklılığı yüksek, çift yüzlü ve çift camlı bir güneş paneli tasarlamış, üretmiş, test ve sertifikasyon sürecini başarıyla geçmiş ve üretim firelerini en aza indirgeyen teknolojisini belirlemiştir. Güneş paneli çıktısıyla 2016 ‘da Faydalı Model hakkı kazanmıştır.  ARGE Merkezi olarak Sanayi Bakanlığı’nca tescillenmiştir.

2017 yılında diğer panellerden 6 kez daha uzun testlerden geçebilen yüksek verimli güneş panelini satışa sunan ve seri üretime giren şirket, panel üretim hattını kendi teknolojisine uygun 135 MW kapasiteli ve tam otonom hale getirmiştir. Ayrıca, ekibini 65 mühendise çıkarak, güneş hücreleri üzerine  3. Tübitak projesine başlamış ve çift yüzlü PERC ve heterojunction hücre tasarımı ve üretim fizibilitesi yapmıştır. Bu proje kapsamında, KOSGEB Tekno Yatırım programına da seçilen şirket, adını ve nev’ini değiştirerek, GTC Güneş Sanayi ve Ticaret AŞ olarak tescillenmiş ve sadece güneş sektöründe faaliyetlerine devam etme ve güneş hücre fabrikası da kurma kararı almıştır.

2017-2020 yıllarındaki pazar sorunları her ne kadar şirketin her yıl ortalama 25 MW olarak sınırlı üretim yaptırmışsa da, bu yıllar ekibin hem optimal santral tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışmasını ve fiili uygulamaya geçmesini sağlamış hem de ciddi bir performans referansı yaratmıştır. Aynı zamanda bu yıllar, yatırımcının bilinçlenmesinin ve devlet enerji politikalarının önemini göstermiştir. 2020 Mart ayında Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetim AŞ Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu’ nun şirkete katılımıyla, güneş hücresi fabrikası Niğde Bor’da bitirilmiş ve GTC, güneş sektöründe %70 yerli olarak hem de teknolojisi kendisine ait olarak milli güneş paneli üretebilmiştir. 2017 ‘de tescil edilen TürkPanel markasının gereği yerine getirilmiştir.

2020 yılında arsa santralları yanında, yurt içi ilk 100 deki 6 kurumsal müşterilere havaalanı, BIPV, çatı santralları için optimal paneller üreten şirket, paneliyle birlikte santral kurulumu için de akredikasyon kazanmıştır. Pandemi sürecinde ekibin sağlığına büyük önem veren şirket, bu dönemde iletişim, medya ve basında yaptıklarını ve amacını iş dünyasına daha iyi anlatabilmiş ve pandemiden ekibiyle daha da güçlenerek çıkmıştır.

timeline_pre_loader

1995

GTC (Gıda Tekstil Cihaz) Dış Ticaret kuruluşu

2009

Firma Merkezi Adıyaman’a taşındı

2013

25MW FV Modül Üretim Hattı

Cam/Seramik – Sertifikasyon+Patent

Cam/Cam – Sertifikasyon+ Faydalı Model

2016

Sanayi Bakanlığı onaylı AR-GE Merkezi tescili

2017

135MW’lık otomatik ürün hattı

2020

GTC & Re-Pie ile “Teknoloji” Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

2020

Niğde Bor OSB
150MW Bifi Mono PERC Hücre Üretim Hattı

Logomuz

Adıyaman yakınlarındaki 2.150 m yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nın tepesinde bulunan mezar anıt kalıntıları UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kültürel varlık olarak yerini almıştır. Bu eserler, gücü, sonsuzluğu, barışı, diplomasiyi, bilgeliği, evrenselliği ve güzelliği temsil etmektedir. Geçmişimize olan bu bağ bizi geleceğe taşımaktadır. Kral ve ona eşlik eden tanrılar, kartal ve aslan figürleri Nemrut Dağı’nda bize varlıklarının güneş ile bağlantılı olduğunu ifade etmek için gün doğumu ve gün batımını görecek şekilde yerleştirilmişlerdir. Bu yüzden bizim logomuzda Kral Antiochus’un güneş ışıklarıyla kaynaşan heykelinden ilham alınmıştır. Nemrut Dağı’nın zirvesindeki Kral Antiochus bizim için insan zekasının, çalışmanın ve güneşin pozitif enerjisinin sürdürülebilirliliğini ve gücünü temsil eder.

GTC bir serbest yatırımcı olarak bütün ön yargılara rağmen, Adıyaman’da üretime başlamış, hem yöreye hem Türkiye’ye bir hizmet ideali için, bir rüyayı gerçekleştirmek için yola devam etmektedir.

GTC güneşi en verimli şekilde kullanmak üzere teknolojiler geliştirmektedir. Güneş sonsuz bir enerji kaynağı sağlarken, GTC bu kaynağın topluma ve çevreye optimal fayda sağlayabilmesi için teknolojiler tasarlar, geliştirir ve uygular.

Kurumsal Vizyonumuz

GTC’nin vizyonu, bir teknoloji şirketidir.  Araştırma ve geliştirme merkezidir. Hedefimiz, toplum için yenilikçi, eşitlikçi ve demokratik enerji çözümleri sunmak, tüketici güvenliğini, çevresel sürdürülebilirliği, uzun vadeli maliyet minimizasyonunu, iş güvenliğini sağlamaktır.

GTC 1993 yılında İstanbul’da kadın girişimce tarafından kurulduğunda, kuruluş prensipleri belirlenmiş ve bu prensiplere göre çalışılmıştır:

 • Tüketici güvenliği,
 • Tedarik ve satışta sürdürülebilirlik,
 • Çevresel sürdürülebilirlik,
 • Kaliteden ödün vermeden en düşük maliyet,
 • Çalışan hakları,
 • Kadın hakları,
 • Ayrıcalıksız çalışma ortamı
 • Kamu sağlığı

Dış ticaret yapan firma 1997 sonrası Güneydoğu Anadolu’yu üretim üssü olarak belirlemiştir. GTC, Güneydoğu Anadolu’da 15 yılda kazandığı tüm ekonomik, ticari, yönetimsel ve endüstriyel beceri ve gelirlerini, Adıyaman’da ArGe odaklı teknolojik bir fotovoltaik modül üretim fabrikası kurarak, 2013’de yine bölgeye yatırmıştır. Bölgedeki büyük kapital sahiplerinin çoğunun yatırımlarını dış bölgelere kaydırdığı bir konjektürde, GTC’nin bölgeye yönelik bağlılık ve inancı, GTC’nin güvenilirlik ve liyakatının gerçek kanıtıdır.

Küçük ölçekli ve bağımsız bir firma olarak GTC, daima müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının haklarını korumuş ve onurlandırmıştır. Bu ilke, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanları ile uzun ömürlü ve sürdürülebilir ortak akıl ve ortak paydaya dayanan güçlü bir ağ yaratmıştır.

GTC hiçbir zaman kısa dönem karlarını artırmayı ilke edinmemiştir. İş felsefesi her zaman uzun vadeye yönelik, en kaliteli ürün gelişimine, müşteri memnuniyetine, en güvenli tedarik zincirine odaklı olmuştur. GTC, uzun dönemli sürdürülebilirliği için, en kaliteli ve en dayanıklı ürünleri en uygun maliyetle üretmesi gerektiğinin bilincindedir.

GTC Güneş Sanayi ve Ticaret AŞ., Kalite Yönetim Sistemini (KYS), Çevre Yönetim Sistemini (ÇYS) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini (ISG) geliştirmek için ilke olarak ISO 9001,ISO 14001 , ISO 45001 standartları gereksinimlerini benimsemektedir.

GTC nin kapsamı, güneş enerjisini en ekolojik şekilde, en az fire ile elektriğe dönüştürecek ve en uzun süreli olarak çalışabilecek santralların ve cihazların  tasarımı, üretimi ve satışıdır. Oluşturulan bu kapsam, kuruluşumuzun niteliğine, süreçlerin karmaşıklığına, etkileşimine ve personelimizin yetkinliğine dayanır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI: Ayşe Çiğdem Besen

 • Robert Kolej
 • MIT Nükleer Mühendisliği Lisans Eğitimi
 • MIT Siyasal Bilimler Lisans Eğitimi
 • MIT Plazma Fiziği Yüksek Mühendisliği
 • Cambridge Üniversitesi Kalkınma İktisadi Mastırı

Çiğdem, 25 yılını Türkiye’nin en az gelişmiş bölgelerindeki konfeksiyon fabrikalarıyla çalışarak, ürünleri ABD’deki Sears ve KMart mağazalarına satarak geçirdi. Kadınların üretime katkısı, gelirlerinin yükseltimi ve yerelde kendine yeten ekonomiler, “yerli malı” odak noktalarıydı.

Bu süreçte ruhen ve kalben hep fizikçi olarak kaldı ve sonunda şirketin tüm kaynaklarını aynı az gelişmiş bölgede yeni mezun yerel mühendis gençlerle başlattığı güneş fabrikasına yatırdı. 2013-2015 yılları arasındaki dönemi dünyanın dört bir yanından güneş enerjisi tedarikçilerinden, makine üreticilerinden, araştırma merkezlerinden GTC ekibini eğitmek için seminerler organize ederek geçirdi. Çalışanların sorumluluk alabileceği ve zaman içinde yönetimi paylaşabileceği proaktif bir iş modelini hedefledi.
Çiğdem’in güneş enerjisini araştırma ve geliştirme tutkusu, Türkiye’nin ilk özel Ar-Ge merkezinin kurulmasına öncülük etti. Hedef, GTC’yi ileri teknoloji şirketi olarak konumlandırmak ve Türkiye’den dünya çapında bir marka yaratmaktır.

GÜÇLÜ ORTAĞIMIZ:
Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu

Re-Pie’ın kurucusu olduğu “Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu” ile…

0
emeklilik fonu
0
dolaylı emeklilik katılımcıları
0
stratejik yatırımcı

şirketimize yatırım yapmıştır.

Bu ortaklık ile finansal olarak da güçlü hale gelen şirketimiz her alanda Re-Pie’ın sürekli desteğini arkasına alacaktır.

YÖNETİM

YÖNETİM

PAZARLAMA

SATIŞ

İLETİŞİM AĞI

KAMU VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

timeline_pre_loader

2005-2006

“SPK” onayları & fon kuruluş süreçleri

Nisan 2017

Türkiye’nin ilk yatırım yapan gayrimenkul yatırım fonu

Temmuz 2017

Emeklilik fonlarından yatırım alan ilk bağımsız “GYF”

Eylül 2017

Giriş Sermayesi Lisansı

Ocak 2018

Gayrimenkul satışı yapan ilk fon

Mart 2018

Borçlanarak yatırım yapan ilk fon

Mayıs 2018

Avrasya “GYF” Borsa Kotasyonu

Ağustos 2018

“QInvest Re-Pie GYF” Kurucu | Yönetici

Ekim 2018

“GETİR” Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Mayıs 2019

“QInvest Re-Pie GYF” Borsa Kotasyonu

Mayıs 2019

“Fiba Re-Pie GYF” Kurucu | Yönetici

Ocak 2020

“Teknoloji” Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - EMRE ÇAMLIBEL

 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • MIT
 • Boğaziçi Üniversitesi

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş’de Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. M. Emre Çamlıbel inşaat mühendisliği diplomasını Yıldız Teknik Üniversitesinden alıp yüksek lisansını ABD Boston’daki Massachusetts Institute of Technology’de tamamlamıştır. Çamlıbel’in; Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde, enerji verimliliği ve tasarrufu, enerji sistemleri, sürdürülebilirlik, karbon ticareti, finansmanı ve uygulamaları konularında doktorası bulunmaktadır. Çalışma hayatına 1992 yılında STFA’da inşaat mühendisi olarak başlayan Dr. M. Emre Çamlıbel, daha sonra ABD Boston’da Kennedy&Rossi ve Walsh Brothers şirketlerinde proje mühendisliği ve müdürlük yapmıştır. 1998’den itibaren Soyak İnşaatta Genel Müdür Asistanı olarak, ardından Soyak Holding’de Proje Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2001 – 2008 yılları arasında ise Soyak Yapı’da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ardından da 2016 ya kadar Soyak Holding’de CEO olarak görev yapmıştır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Dr. M. Emre Çamlıbel İNDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Gayrimenkul sektörü başta olmak üzere proje yönetimi ve iş geliştirme alanlarında yurt içi ve yurt dışında 30 yıl deneyim sahibidir. 2016’da Dr. M. Emre Çamlıbel’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi 2,5 Milyar TL büyüklükte portföy yönetmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi, VGTU’de doçent öğretim üyesi olup, MIT, Columbia, Berkeley, UTSA ve Oxford’da misafir öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - TAYFUN ÇATALTEPE

 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Michigan Teknoloji Üniversitesi
 • California Üniversitesi
 • UCLA

Tayfun Çataltepe, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra, Michigan Teknoloji Üniversitesi’nden Yüksek Lisans derecesini, California Üniversitesi, Los Angeles’tan (UCLA) de Doktora derecesini almıştır. 1990-1998 yılları arasında Bell Laboratuvarları’nda Araştırma ve Geliştirme Mühendisi, 1998-2003 arasında AT&Tde IP Network ve Servis Planlama projelerinin yönetimi görevlerini üstlenmiştir. 2003-2004 arasında Aycell Teknik Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Aycell’in birleşmesi sonucunda 2004-2006 arasında yeni operatör AVEA’da Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Çataltepe, daha sonra Ernst & Young danışmanlık firmasında Birleşme ve Satın alma Sonrası Kurumsal Entegrasyon Servisleri Avrupa Telekom Sektör Sorumluluğu görevini yürütmüştür. Dr. Çataltepe, 2007 yılından 2015 yılına kadar Turkcell’de Genel Müdür yardımcısı olarak strateji, şirket satın almaları, toptan ticaret ve regülasyon gibi çeşitli konulardan sorumlu olarak görev yapmıştır. 2016-2019 arasında Türk Telekom’da kıdemli genel müdür danışmanı olarak yatırım ve operasyonel verimlilik projeleri yürütmüştür. Dr. Çataltepe, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren teknoloji odaklı yenilikçi firmalarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - MEHMET ALİ ERGİN

 • Boğaziçi Üniversitesi
 • İTÜ

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş’de Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Mehmet Ali Ergin, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İTÜ’de yüksek lisansını tamamlamıştır. Ergin, yatırım modeli geliştirme ve ekonometri alanındaki çalışmalarda uzmanlaşmıştır. Eğitim hayatı sırasında gayrimenkul sektörüne adım atan ve bugüne değin birçok farklı projede imzası bulunan Ergin, arazi geliştirme projelerini yönetmiştir. Ergin, gayrimenkul sektöründe bugüne değin 310.000 m2 ticari gayrimenkul, 600.000 m2 konut ve 6 milyon m2 arazi geliştirme projelerini yönetmiştir. Türkiye genelinde birçok büyükşehirde planlama çalışmalarını yürütmüştür ve GYODER ile KONUTDER üyesi markalı konut üreticileri ile çeşitli alanlarda karma projeler geliştirmiştir. Ergin, kamu kurumlarına yatırım projeleri için danışmanlık desteği de vermiştir. Mevcut %55’i 9 adet gayrimenkul yatırım fonu ve %35’i 11 adet girişim sermayesi fonunundan oluşan toplam 2 Milyar TL büyüklükteki portföyün kurucusu ve yöneticisidir. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Udrive, Almanya’da Bringoo girişimlerinin yatırımcısı ve danışma kurulu üyesi, GTC Solar ve Turknet İletişim A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.