Logomuz

Türk-Kürt gerginliği bağlamında 1990lı yıllarda terörizm ve şiddet Türkiye’yi şekillendirirken, GTC, 1997’de, insaniyet ve çoğulculuğun Anadolu'nun şaşmaz karakteri olmasına güvenerek, Türkiye’nin batısından Güneydoğu’ya taşındı. Güneydoğu’nun beceri potansiyelinin farkındalığında, GTC, bölgenin sorunlar yaşayan insanlarına hizmet / istihdam / teknoloji / farklı anlayışlar sağlamanın ve bölgeye yatırım yapmanın gerekliliğine inandı ve Adıyaman’da üretim kurmak ve yatırım yapmak konusunda hiç tereddüt etmedi.

Türkiye’deki hakim bölücü korkular ve düşüncelerden bağımsız, GTC’nin geliştireceği bir işi, hedeflediği bir amacı ve de gerçekleştireceği bir hayali vardı. Ve hayalinin peşinden gitti. Aynen M.Ö. 1.yüzyılda Kommagene Kralı Antiochus’un yaptığı gibi.

Adıyaman'daki Nemrut Dağı 'nın tepesinde 2.150mt yükseklikte görkemli mezar ve tapınak kalıntılar Dünya mirasımıza aittir. Logomuz, Kral Antiochus’u güneş dalgaları ile birlikte sembolize eder.

Sonsuzluk, barış, politizm, bilgelik, evrensellik ve güzelliği temsil eder; bizi geleceğe taşıyacak olan geçmişe dair bir bağlantıdır. Kral ve Tanrılar ile Kartal 'dan oluşan mabeyni, Nemrut Dağı’nda gündoğumunu ve günbatımını izleyerek kendi varoluşlarını güneşe bağlı tanımlarlar.'