Vizyonumuz

Firmamız, Adıyaman, Türkiye’de faaliyet gösteren bir fotovoltaik modül üreticisidir. GTC, 1995 yılında, tüketici güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik, olabildiğince en düşük maliyet, insan hakları ve önce kamu sağlığı değerleriyle İstanbul’da kurulmuş olan bağımsız bir Türk firmasıdır. Dış ticaret yapan firma 1997 sonrası Güneydoğu Anadolu'yu üretim üssü olarak belirlemiştir. GTC, Güneydoğu Anadolu'da 15 yılda kazandığı tüm ekonomik, ticari, yönetimsel ve endüstriyel beceri ve gelirlerini, Adıyaman'da ArGe odaklı teknolojik bir fotovoltaik modül üretim fabrikası kurarak, 2013'de yine bölgeye yatırmıştır. 25 MW’lık fabrika, bölgedeki büyük kapital sahiplerinin çoğunun yatırımlarını dış bölgelere kaydırdığı bir konjektürde, GTC’nin bölgeye yönelik bağlılık ve inancının ve GTC’nin güvenilirlik ve dürüstlüğünün, en gerçek kanıtıdır. Küçük ölçekli ve bağımsız bir firma olarak GTC, daima müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının haklarını korumuş ve onurlandırmıştır. Bu ilke, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanları ile uzun ömürlü ve sürdürülebilir ortak akıl ve ortak paydaya dayanan güçlü bir ağ yaratmıştır. GTC hiçbir zaman kısa dönem karlarını artırmayı ilke edinmemiştir. İş felsefesi her zaman uzun vadeye yönelik, en kaliteli ürün gelişimine, müşteri memnuniyetine, en güvenli tedarik zincirine odaklı olmuştur. GTC, uzun dönemli sürdürülebilirliği için, en kaliteli ve en dayanıklı ürünleri en uygun maliyetle üretmesi gerektiğinin bilincindedir.