FİRMAMIZ

GTC patenti firmamıza ait çift camlı yüksek güçlü modül üretiminde yıllık 135 MW kapasiteye ulaşmıştır.

GTC lisanslı Ar-Ge birimi 40 kişilik mühendis ekibiyle birlikte Adıyaman’da bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik kriterini esas alarak özgün panellerimizi geliştirmekteyiz. Ürünlerimizin daha da uzun ömürlü daha yüksek performanslı ve daha güvenilir olması konusunda her gün çalışıyoruz.
Kendi Mono Perc güneş hücresi üretimimize yıllık 100 MW kapasite hedefiyle 2018 sonunda başlamayı planlamaktayız.
1995 yılında İstanbul’da müşteri güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik, maliyet azaltımı, sosyal adalet, çalışan ve halk sağlığı, çeşitlendirilmiş iş gücü sağlanması gibi güçlü değerleri ilke edinen bağımsız bir şirket olarak kurulduk.
GTC her zaman müşterilerinin, tedarikçilerinin ve çalışanlarının haklarını korumayı amaç edinmiştir. Bu amacı faaliyete başladığı günden itibaren GTC’ nin güçlü ve uzun süren ilişkiler kurmasına sebep olmuştur. Uzun süreli taahhütleri yerine getirmeye çok önem veriyoruz ve güneş enerjisi sektörünün bütün temsilcileri ile birlikte sağlam bir ticaret ortamı kurulacağına inanıyoruz.
Amacımız, teknolojik ürünü en yüksek kalitede üreterek, ürünlerimizin güvenirliliğini, tedarik zincirinin sürekliliğini ve müşteri memnuniyetini geliştirmek, tüm riskleri minimize edebilmektir.

ENTEGRE POLİTİKAMIZ

“GTC’nin üst yönetimi Entegre Politikasını tanımlamış ve belgelemiştir. Bu politika, kuruluşun müşteri gereksinimlerini karşılama taahhüdünü ve sürekli iyileştirmeyi içermektedir.Kuruluşun amacına uygundur ve stratejik yönünü desteklemektedir.”

POLİTİKAMIZ

Güneş enerjisi sektöründe, satış öncesi ve sonrası yüksek ve tutarlı ürün kalitesi ve kusursuz hizmet sunmak,

Müşterimizi güneş enerjisiyle eğitmek ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmak,

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörmek, karşılamak ve aşmak için personelimizi eğitmek ve aynı zamanda süreçlerimizi yönlendirmek ve geliştirmek için kalite protokolleri düzenlemek ve yayınlamak,

Kuruluşumuzun belirlenen stratejik hedeflere ulaşması için gerekli kaynakları sağlamak ve geliştirmek,

Gün geçtikçe daha verimli güneş enerjisi üretimi için araştırma yapmak,

Çevre duyarlılığını ve yaşam döngüsü yaklaşımını benimseyerek, tüm proseslerinde çevre bilinci ile çalışmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak,

Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayarak kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmak,

Çevre Yönetim Sistemi,  İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki uygunluk yükümlülüklerine ve müşteri şartlarına uygun çalışmalar yapmak,

Entegre yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek risk ve fırsatlarda dahil olmak üzere önemli çevre boyutları ve İSG risklerinin belirlenerek kontrol altına alınmasını sağlamak,

Entegre yönetim sistemi bilincini tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini, çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve farkındalığı arttırmak için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,

Çalışanlarımızın işyerinde iş sağlığı ve güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve son kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak önceliğimizdir,

Yasal şartlara, mevzuatlara ve ilgili tarafların (müşteri, ve dış tedarikçi) beklentilerini karşılamak,

Tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ülkemizin kalkınmasına ve ekonomisine katkı sağlamaktır.

KALİTE SİSTEMİ

 • null

  Kalite Sistemi

  Yönetim sistemimiz, firmamızın hedeflerinin her bir çalışanımız tarafından anlaşılması, gözlenmesi ve uygulanmasını garanti altına almaktadır. Kalite değerlendirilmesinin yapılması için işletmeye yönelik bütün veriler bir araya getirilir. Hedef grupları ve tamamlanmış hedeflerin sabit gözetim gerçekleşme derecesi tanımlanır. Olası sapmalar varsa hızlı ve kesin şekilde düzeltilir.

 • null

  Çevre Yönetimi

  GTC’nin ana hedeflerinden biri de eldeki kaynakların bilinçli, tedbirli ve özenli kullanılmasıdır. Bu çevresel stresin azaltılmasını sağlar. Kendimizi sürdürülebilir üretime adayarak müşteri memnuniyeti sağlamak için yıllar sonrasını düşünme çabasındayız.

 • null

  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

  Çalışan Sağlığını en yüksek düzeyde tutabilmek, iş kazalarını önleyebilmek amacıyla 0 tolerans ile tüm faktörleri analiz ederek ana prosedürlerimizi ve hata oluştuğunda düzeltici adımlarımızı belirliyoruz.

Sertifikalar


null

null

null

AR-GE

GTC, Güneş Modül üretimini 2013 de kurdu ve 2016 yılının sonuna kadar yalnızca analiz, ürünlerini geliştirme, test etme ve sertifikalandırma konusunda faaliyet gösteren bir Araştırma Geliştirme Merkezi olarak çalıştı. GTC çift camlı ve seramik panelleri, firmamızın <strong>TÜBİTAK</strong> desteğiyle gerçekleştirdiği sıcak iklimlere uygun modül geliştirmeyi amaçlayan araştırma projemizin çıktısıdır. Bu projenin bir yan ürünü olarak GTC, çeşitli ortam koşullarında çalışan fotovoltaik panellerin içindeki noktalık sıcaklık değarlerinin saptanmasına yönelik geniş kapsamlı özgün bir yazılım geliştirmiştir. 1 patentimiz ve onayda 2 patent başvurumuz bulunmakta.

GTC ayrıca ayarlanabilir minimum ağırlıklı çatı montaj sistemlerini de tasarlamayı ve üretmeyi başarmıştır.
Şu an Yürütülen projelerimiz :
Çatı uygulamaları için düşük maliyetli mikro inverterler geliştirilmesi, Fotovoltaik panellerin ara malzemelerinin iyileştirilmesi,
Hücre mimarisinde 21% verime yönelik araştırmalar ve tasarım

ÜRETİM

Yüksek otomasyonlu ve optimize edilmiş üretim hattımız yıllık 135 MW kapasite ile patenti tarafımıza ait olan çift camlı panelleri üretmektedir. Ana otomasyon makinalarımız yüksek kaliteli Avrupa menşeli firmalardan tedarik edilmiştir.
Üretim hattımız hücre diziliminden ve camların eşleştirilmesinden sonra ve bir de laminasyon ve görsel kontrol sonrası olmak üzere 2 adet EL (Elektroluminans) Testinden geçecek şekilde düzenlenmiştir.
GTC 2013 yılında yari otomatik üretim hattı ile yıllık 25 MW kapasitede üretime başlamıştır. Bu sayede ürünlerimizi ve teknik bilgilerimizi geliştirmek konusunda deneyim kazanılmıştır. Güvenirliliği ve finansal geçerliliğini kabul ettirmek adına araştırma ve geliştirme konularına ağırlık vererek patentler alınmış ve ürünlerimiz IEC sertifikalarıyla belgelendirilmiştir. Uzun dönemli IEC 6X Testleri de başarıyla tamamlanmıştır. 2016 yılında ürünlerimizin teknik ve yasal geçerliliğini ve güvenirliliğini ispatlayan işlemler tamamladıktan sonra seri üretime başlanmıştır.

LOGOMUZ

Adıyaman yakınlarındaki 2.150 m yüksekliğindeki Nemrut Dağının tepesinde bulunan mezar anıt kalıntıları Dünya mirasına aittir. Bu eserler, gücü, sonsuzluğu, barışı, diplomasiyi, bilgeliği, evrenselliği ve güzelliği temsil etmektedir. Geçmişimize olan bu bağ bizi geleceğe taşımaktadır. Kral ve ona eşlik eden tanrılar, kartal ve aslan figürleri Nemrut Dağında bize varlıklarının güneş ile bağlantılı olduğunu ifade etmek için gün doğumu ve gün batımını görecek şekilde yerleştirilmişlerdir. Bu yüzden bizim logomuz Kral Antiochus’un güneş ışıklarıyla kaynaşan heykelinden ilham almıştır. Nemrut Dağının zirvesindeki Kral Antiochus bizim için insan zekasının, çalışmanın ve güneşin positif enerjisinin sürdürülebilirliliğini ve gücünü temsil eder.
GTC bir serbest yatırımcı olarak bütün ön yargılara rağmen, Adıyaman’da üretime başlamış, hem yöreye hem Türkiye*ye bir nizmet ideali için , bir rüyayı gerçekleştirmek için yola devam etmektedir.
GTC güneşi en verimli şekilde kullanmak üzere teknolojiler geliştirmektedir. Güneş sonsuz bir enerji kaynağı sağlarken, GTC güneşin topluma ve çevreye optimal fayda sağlayabilmesi için teknolojiler tasarlar ve uygular.
Tıpkı Komagene Kralı Anticohus’un milattan önce 1. yy da yaptığı gibi..